Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Peugot Partner


Informacja dla osób przewidzianych
do włączenia do kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zorza w miejscowości Straszyn


Szanowni klienci

Spółka Eksploatator ostrzega przed fałszywymi inkasentami podającymi się za naszych pracowników chcącymi pobierać opłaty za usługi wodociągowe.

W związku pytaniami o sposoby regulowania płatności faktur za doprowadzenie wody i odbiór ścieków Spółka informuje, że przyjmuje tylko internetowe przelewy bankowe, przelewy dokonywane osobiście w bankach i przelewy dokonywane na Poczcie Polskiej.

 

 

Rozmiar fontu
Duży kontrast