Rokitnica. Etapowe projektowanie kanalizacji

Rokitnica. Etapowe projektowanie kanalizacji

Spółka Eksploatator zleciła projektowanie kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Rokitnicy.

Po uzyskaniu decyzji środowiskowej i wykonaniu koncepcji kontynuacji rozbudowy układu kanalizacji sanitarnej miejscowości Rokitnica w kierunku miejscowości Roszkowo, rozpoczął się proces etapowego jej projektowania.

W drodze przetargu wybrano projektanta głównego rurociągu tłocznego. Obecnie trwa kolejne postępowanie przetargowe  – dotyczące wyboru projektanta przepompowni głównej oraz kanalizacji dla obszaru przy skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej i Drogi Słowackiego wraz z budową kolektora o długości około 1 kilometra w ulicy Droga Słowackiego.
-Tempo etapowej realizacji projektów i robót budowlanych uzależnione będzie od możliwości finansowych, jak również możliwości pozyskania dotacji celowych z funduszy europejskich i budżetu krajowego – zaznacza prezes spółki Eksploatator Jacek Kaszubowski.