Zrealizowane zadania dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Eksploatator Sp. z o.o > Zrealizowane zadania dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
image_pdfimage_print

Zrealizowane zadania dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Zrealizowane zadania dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Logo_wfoshttps://wfos.gdansk.pl/

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Arciszewie

Zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Arciszewie” zostało zrealizowane przez Spółkę Eksploatator z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (umowa pożyczki nr WFOŚ/P/4/2013 z 4.02.2013 r.).

MONTAŻ FINANSOWY ZADANIA
Koszt kwalifikowany zadania: 1 646 104,32 PLN
Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 1 300 000,00 PLN
Środki własne: 346 104,32 PLN

OPIS PROJEKTU
W ramach zadania w okresie od lutego 2013 do lutego 2014 r. wykonano:

 • wymianę istniejących urządzeń SUW: filtrów, zestawu hydroforowego, rurociągów, armatury, pomp i rozdzielni elektrycznej oraz automatyki,
 • montaż wieży napowietrzającej wodę,
 • budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności V –150 m3,
 • wymianę pomp i armatury w studniach głębinowych,
 • montaż lampy UV i przenośnego urządzenia do chlorowania wody,
 • modernizację istniejącego budynku SUW,
 • zagospodarowanie strefy ujęcia wody.

W wyniku wykonania modernizacji stacji uzdatniania wody w Arciszewie poprawiła się jakość wody podawana do sieci. Woda produkowana w stacji uzdatniania spełnia wszelkie wymogi odnośnie dopuszczalnych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków do gdańskiego systemu kanalizacji

Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków do gdańskiego systemu kanalizacji” zostało zrealizowane przez Spółkę Eksploatator z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (umowa pożyczki nr WFOŚ/P/71/2013 z 23.12.2013 r.).

MONTAŻ FINANSOWY ZADANIA
Koszt kwalifikowany zadania: 1 875 668,09 PLN
Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 1 500 000,00 PLN
Środki własne: 375 668,09 PLN

OPIS PROJEKTU

  W ramach zadania w okresie od grudnia 2013 r. do września 2015 r. wybudowano:
 • kolektor tłoczny o długości 0,69 km odprowadzający ścieki z miejscowości Radunica do Gdańska św. Wojciecha
 • 1,15 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Straszyn, na osiedlu „Zorza” (jako uzupełnienie zadania realizowanego w ramach projektu POIiŚ)
 • 0,48 km sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami i przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Radunica (jako uzupełnienie zadania realizowanego w ramach projektu POIiŚ)

W ramach ww. inwestycji stworzono warunki dla podłączenia do kanalizacji 137 budynków i wyłączenia z użytkowania 18 zbiorników bezodpływowych.

 

Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Pruszcz Gdański – etap II

Zadanie „ Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Pruszcz Gdański – etap II” zostało zrealizowane przez Spółkę Eksploatator Sp. z o.o. z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ( umowa pożyczki nr WFOS/P/91/2017z dnia 20.12.2017r.)
Koszty kwalifikowane zadania: 2 839 750,00 PLN
Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW: 2 269 200,00 PLN

Wykonany zakres rzeczowy:

 • Modernizacja SUW w Rotmance polegała na rekonstrukcji otworu studziennego nr 2 i modernizacji układu technologicznego, w tym układu napowietrzania co zwiększyło wydajność SUW ca 50% i pozwoliło na dostawę do miejscowości Rotmanka, Juszkowo i Borkowo w sposób nieprzerwany w okresie letnim oraz zabezpieczyło dostawę wody do nowobudowanych osiedli w tych miejscowościach,
 • Wybudowano zbiornik wody i Stację Podnoszenia Ciśnienia w miejscowości Juszkowo,
 • Modernizacja SUW w Przejazdowie polegała na rekonstrukcji otworu studziennego oraz wykonano modernizację wodociągu w ulicy Wierzbowej poprzez zwiększenie średnicy wodociągu.