Zrealizowane zadania inwestycyjne

Eksploatator Sp. z o.o > Zrealizowane zadania inwestycyjne
image_pdfimage_print

Zrealizowane zadania inwestycyjne

Zrealizowane zadania inwestycyjne

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żukczyn
realizację zakończono w VI 2013 r.; wartość robót budowlanych: 4 932 295,71 PLN

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo
realizację zakończono w VII 2013 r., wartość robót budowlanych: 724 948,79 PLN

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jagatowo, ul. Sowia

realizacja VII 2013 r., wartość robót budowlanych: 22 950,00 PLN

Budowa instalacji technologicznych na ujęciu wody w Roszkowie
realizacja VIII – X 2013 r., wartość robót budowlanych: 95 399,99 PLN

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiślinka – etap II
realizacja VII 2013 – I 2014 r., wartość robót budowlanych: 614 201,82 PLN

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Arciszewie
realizacja II 2013 – II 2014 r., wartość robót budowlanych: 1 889 035,00 PLN

Przebudowa sieci wodociągowej w Jagatowie ul. Żabianka
realizacja VIII – IX 2014 r., wartość robót budowlanych: 58 592,73 PLN

Budowa sieci wodociągowej w Rotmance, ul. Gerberowa
realizacja III – IV 2014 r., wartość robót budowlanych: 22 017,00 PLN

Przebudowa sieci wodociągowej w Straszynie, ul. Kwiatowa

realizacja IV 2014 r., wartość robót budowlanych: 32 349,00 PLN

Budowa garażu dla samochodu WUKO
realizacja III – XII 2014 r., wartość robót budowlanych: 508 192,67 PLN

Wdrożenie radiowego odczytu wodomierzy
realizację rozpoczęto w V 2014 r., wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych do 30.06.2016 r.: 2 926 533,54 PLN (netto)

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straszyn – etap I (osiedle Zorza)
realizacja VI – XI 2014 r.; wartość robót budowlanych: 1 180 387,31 PLN

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radunica oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Radunica i Rokitnica – etap I
realizacja VII 2014 – X 2015 r., wartość prac projektowych i robót budowlanych: 4 504 260,00 PLN

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Borkowie, ul. Kasztanowa
realizacja XI 2014 – II 2015 r., wartość robót budowlanych: 222 261,00 PLN

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Na Skarpie w Straszynie
realizacja X – XI 2014 r., wartość robót budowlanych: 85 600,00 PLN

Budowa przepompowni ścieków z punktem pomiarowym w miejscowości Rotmanka
realizacja X – XII 2014 r., wartość robót budowlanych: 159 230,03 PLN

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rotmanka – od ujęcia wody do ulicy Piłsudskiego
realizacja I – IX 2015 r., wartość robót budowlanych: 990 454,42 PLN

Wykonanie odcinka sieci wodociągowej spinającej sieci Gminy Kolbudy i Gminy Pruszcz Gdański (Kowale – Borkowo)
realizacja III – V 2015 r., wartość robót budowlanych: 41 820,00 PLN

Wykonanie rekonstrukcji otworu studziennego nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych w Łęgowie
realizacja IV – XI 2015 r., wartość robót budowlanych: 147 600,00 PLN

Modernizacja i uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Rotmance
realizacja IV– IX 2015 r., wartość robót budowlanych: 4 104 569,04 PLN

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków do gdańskiego systemu kanalizacji
realizacja V – IX 2015 r., wartość robót budowlanych: 1 365 619,80 PLN

Wykonanie remontu dachu budynku ujęcia wody w Jagatowie
realizacja VIII – IX 2015 r., wartość robót budowlanych: 23 616,00 PLN

Wykonanie remontu dachu budynku przepompowni ścieków w Straszynie
realizacja VIII – IX 2015 r., wartość robót budowlanych: 35 055,00 PLN

Modernizacja układu odprowadzania ścieków komunalnych z miejscowości Bystra
realizacja IX – XII 2015 r., wartość robót budowlanych: 3 073 770,00 PLN