Uzgodnienie dokumentacji technicznej

Eksploatator Sp. z o.o > Dla inwestora > Uzgodnienie dokumentacji technicznej
image_pdfimage_print

Uzgodnienie dokumentacji technicznej

Uzgodnienie dokumentacji technicznej ( projektu )

Na podstawie wydanych warunków technicznych Inwestor zleca opracowanie dokumentacji projektowej, która musi uzyskać od Spółki odpowiednie uzgodnienie. Postępowanie sprawdzające projektu przeprowadzane jest na podstawie pisemnego zlecenia składanego przez Klienta w siedzibie Spółki : Rotmanka, ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, tel. 58 682 88 28 ; 58 691 76 20.

Zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej powinno zawierać:

  • wypełnione i podpisane zlecenie (pobierz druk)
  • dwa egzemplarze projektu budowlanego , projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technicznego (jeden komplet dla Spółki wraz z wersją elektroniczną w formacie ‘pdf’ na nośniku CD lub DVD )

Uzgodnienie projektu dotyczy:

  • zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
  • zgodności rozwiązań projektowych z wymaganiami technicznymi Spółki i zasadami wiedzy technicznej .

Uzgodnienie projektu jest ważne przez okres 2 lat od dnia wydania. W szczególnych sytuacjach okres ten może być skrócony. Uzgodnienie koncepcji projektowej, lokalizacji, kolizji dokonywane jest w trybie uzgodnienia projektu.