Szanowni Klienci!
Spółka Eksploatator ostrzega przed fałszywymi inkasentami podającymi się za naszych pracowników chcącymi pobierać opłaty za usługi wodociągowe. W związku pytaniami o sposoby regulowania płatności faktur za doprowadzenie wody i odbiór ścieków Spółka informuje, że przyjmuje tylko internetowe przelewy bankowe, przelewy dokonywane osobiście w bankach i przelewy dokonywane na Poczcie Polskiej.