Kategoria: Obiekty wodociągowe

Zbiorniki sieciowe wyrównawcze w Arciszewie

Służą do gromadzenia uzdatnionej wody pitnej w czasie zmniejszonego zużycia wody przez odbiorców i oddawania podczas większego zapotrzebowania na wodę.

Stacja podnoszenia ciśnienia w Juszkowie

Stacja podnoszenia ciśnienia ze zbiornikiem wyrównawczym w Juszkowie. Reguluje przepływ wody: podnosi lub wyrównuje ciśnienie w sieci wodociągowej.

SUW w Łęgowie

Stacja Uzdatniania Wody w Łęgowie  

 • Ujmuje wody piętra kredowego.
 • Średnia dobowa wydajność ujęcia według pozwolenia wodnoprawnego wynosi 828 m3/d.
 • Zaopatruje w wodę miejscowości: Łęgowo, Rusocin, Cieplewo oraz część Żukczyna.

SUW w Roszkowie

Stacja Uzdatniania Wody w Roszkowie

 • Ujmuje czwartorzędowy poziom wodonośny.
 • Średnia dobowa wydajność ujęcia według pozwolenia wodnoprawnego wynosi 1000 m3/d.
 • Zaopatruje w wodę miejscowości: Roszkowo oraz częściowo Rokitnicę i Radunicę.

SUW w Przejazdowie

Stacja Uzdatniania Wody w Przejazdowie

 • Ujmuje czwartorzędowy poziom wodonośny.
 • Średnia dobowa wydajność ujęcia według pozwolenia wodnoprawnego wynosi 622,3 m3/d.
 • Zaopatruje w wodę miejscowości: Przejazdowo, Wiślinka, Bogatka, Bystra, Bystra Wieś, Dziewięć Włók, Wiślina, Mokry Dwór oraz częściowo Rokitnicę i Radunicę.

SUW w Jagatowie

Stacja Uzdatniania Wody w Jagatowie

 • Ujmuje czwartorzędowy poziom wodonośny.
 • Średnia dobowa wydajność ujęcia według pozwolenia wodnoprawnego wynosi 526,5 m3/d.
 • Zaopatruje w wodę miejscowości: Jagatowo, Świncz, Wojanowo, Będzieszyn, Borzęcin, Rekcin, Żuława, Żuławka oraz częściowo Żukczyn.

SUW w Arciszewie

Stacja Uzdatniania Wody w Arciszewie

 • Ujmuje czwartorzędowy poziom wodonośny.
 • Średnia dobowa wydajność ujęcia według pozwolenia wodnoprawnego wynosi 723 m3/d.
 • Zaopatruje w wodę miejscowości: Arciszewo, Goszyn oraz częściowo Straszyn i Juszkowo.

SUW w Rotmance

Stacja Uzdatniania Wody w Rotmance

 • Ujęcie położone jest na obszarze wysoczyzny polodowcowej Pojezierza Kaszubskiego i ujmuje górnokredowy poziom wodonośny.
 • Średnia dobowa wydajność ujęcia według pozwolenia wodnoprawnego wynosi 1700 m3/d.
 • Zaopatruje w wodę miejscowości: Rotmanka oraz częściowo Juszkowo, Straszyn i Borkowo.