Przejazdowo – Wiślinka. Powstaje nowa magistrala wodociągowa

Przejazdowo – Wiślinka. Powstaje nowa magistrala wodociągowa

 

W drodze przetargu wybrany został projektant magistrali wodociągowej, która połączy ujęcie wody w Przejazdowie z siecią wodociągową w Wiślince.

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą Ekometria z Gdańska została podpisana 2 czerwca 2021. Projekt zostanie wykonany do jesieni przyszłego roku. Następnie spółka przystąpi do wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Inwestycja umożliwi poprawę warunków zaopatrzenia w wodę tego rejonu gminy z wykorzystaniem własnych zasobów i ograniczy konieczność zakupu wody z Gdańska. Szybkie zwiększenie ilości dostarczanej wody dla tego rejonu jest bardzo istotne dla tej intensywnie rozwijającej się części naszej gminy – zaznacza prezes spółki Eksploatator Jacek Kaszubowski.