Kontrole zbiorników i oczyszczalni ścieków

Kontrole zbiorników i oczyszczalni ścieków

Strażnicy gminni wspólnie z pracownikami gminnej spółki Eksploatator kontrolują zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W związku z obowiązkiem kontrolnym wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontrolowane są wszystkie nieruchomości, które nie są przyłączone do sieci kanalizacyjnej, sprawdzając warunki użytkowania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach kontroli funkcjonariusze i pracownicy spółki sprawdzają, m.in., częstotliwość opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe. Zweryfikują również, czy posiadamy umowy na ich opróżnianie.

– Posiadanie umów na usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi stanowi obowiązek właściciela wynikający z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wyjaśnia Tomasz Grabowski, komendant Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański.