Rokitnica. Kanalizujemy Drogę Słowackiego

Rokitnica. Kanalizujemy Drogę Słowackiego

Postępują prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w obszarze Drogi Słowackiego.

Wykonawca w trwającym obecnie etapie ułoży ok. 1 km sieci kanalizacji sanitarnej, która zostanie oddana do użytku po realizacji kolejnych etapów, czyli budowie przepompowni ścieków i kanalizacji tłocznej w rejonie ul. Bałtyckiej.

– Obecnie, na zlecenie spółki, opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji w obszarze od ul. Bałtyckiej do Roszkowa. Kiedy zostanie ukończona, planujemy sukcesywną realizację robót budowlanych dla poszczególnych etapów – wyjaśnia prezes Jacek Kaszubowski.

Roboty rozpoczną się w II kwartale 2023 i będą trwały do końca 2025 roku