Nowa Stacja Uzdatniania Wody w Rotmance oficjalnie otwarta!

Nowa Stacja Uzdatniania Wody w Rotmance oficjalnie otwarta!

Nie tylko oficjalnie otwarta, ale też uruchomiona, by jeszcze lepiej zaopatrywać mieszkańców w wodę.
Dobiegła końca rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Rotmance. Inwestycja pozwoli na zwiększenie o 100% zdolności do uzdatniania wody na tym obiekcie.
Stacja składa się z trzech studni głębinowych, pobierających wodę podziemną z głębokości od 234,5 m do 270,6 m. Wszystkie studnie ujmują poziom kredy górnej. Jej wydajność wynosi obecnie ok. 2000 m3 na dobę.
Woda zabezpieczy nie tylko Rotmankę, ale również będzie dostarczana do Juszkowa, Straszyna i Borkowa. Wartość inwestycji to blisko 9 mln zł. Zadanie zostało wsparte pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.