Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 5/2024 z 14 marca 2024r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2021 z 26 stycznia 2021r. w sprawie zasad wykupu przez „Eksploatator” Sp. z o. o. Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 5/2024 z 14 marca 2024r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2021 z 26 stycznia 2021r. w sprawie zasad wykupu przez „Eksploatator” Sp. z o. o. Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora

 

Treść zarządzenia

zał. nr 2 ceny wykupu 100mb sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

zał. nr 3 ceny wykupu uzbrojenia sieci