Roszkowo. Projektujemy kanalizację

Roszkowo. Projektujemy kanalizację

Został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w Roszkowie.
Zakres projektowanej sieci będzie obejmował sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami na całym obszarze miejscowości.
Będziemy informować o kolejnych etapach realizacji tej inwestycji.