ZP/14/2023

ZP/14/2023

Data opublikowania:  04.10.2023r.

ZP/14/2023 – „Eksploatator” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na:  Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadań
pn.:
1. „Zaprojektowanie i przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych w m. Straszyn,
gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 90/4 i 90/5″
2. „Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego na ścieki sanitarne na terenie
przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdański”. dz. nr 90/4 i 90/5″

Ogłoszenie o przetargu [04.10.2023]

Załącznik 9 – Zatwierdzony projekt budowlany z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Straszyn”

Załącznik 10 –  Zatwierdzony projekt budowlany z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa zbiorników żelbetowych na ścieki sanitarne na terenie przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdański”.

Załącznik 11 – . Ekspertyza stanu technicznego Przepompowni ścieków Straszyn Na Skarpie

Odpowiedzi na pytania oferentów ZP 14 2023 [06.10.2023]

Załączniki edytowalne nr 1-7 do ZP_14_2023

Odpowiedzi na pytania oferentów 2 ZP 14 2023 [18.10.2023]

Przedłużenie terminu składania ofert [24.10.2023]

Odpowiedzi na pytania oferentów ZP14 2023 [02.11.2023]

Przedłużenie terminu składania ofert [10.11.2023]

Odpowiedzi na pytania oferentów [13.11.2023]

Unieważnienie postępowania [15.11.2023]