ZP/10/2023

ZP/10/2023

Data opublikowania:  01.09.2023r.

Eksploatator Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Świncz”

Ogłoszenie o zamówieniu 

Załącznik nr 8 – Dokumentacja Projektowa

Przedłużenie terminu składania ofert_ [13.09.2023]

Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami [13.09.2023]

Przedłużenie terminu składania ofert do 21.09.2023r. [18.09.2023]

Odpowiedzi na pytania oferentów [19.09.2023]

Informacja z otwarcia ofert.[21.09.2023]

Informacja z wyboru ofert ZP10 [02.10.2023]