ZP/7/2023

ZP/7/2023

Data opublikowania:  20.07.2023r.

Eksploatator Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na „Usuwanie awarii sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i przyłączy wod.-kan. oraz wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański”.

Ogłoszenie o przetargu

Odpowiedż na pytanie Wykonawcy [27.07.2023]

Informacja z otwarcia ofert [31.07.2023]

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [16-08-2023]