ZP/12/2023

ZP/12/2023

Data opublikowania:  13.09.2023r.

ZP/12/2023 – „Eksploatator” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na  Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica Etap III część IV, gmina Pruszcz Gdański”.

Ogłoszenie o przetargu_[13.09.2023]

Załącznik nr 8 – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9 Przedmiar robót