ZP/25/2021

ZP/25/2021

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: „dostawę pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji, ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem wody, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020r ”.

Ogłoszenie o przetargu
Odpowiedzi na pytania potencjalnego wykonawcy
Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania