ZP/22/2021

ZP/22/2021

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa zbiornika żelbetowego 6.1 na ścieki sanitarne na terenie przepompowni w m. Straszyn, gmina Pruszcz Gdański”.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wraz z załącznikami nr 1-8
Załącznik nr 9 Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 868/2020 z dnia 12.10.2020 r.
Załącznik nr 10 Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 11 Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego

Odp na zapytanie 18.10.2021
wzory formularzy w wersji edytowalnej
informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA