ZP/21/2021

ZP/21/2021

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na:: Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej DN 225 w miejscowościach Radunica i Rokitnica”

Ogłoszenie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej