ZP/26/2021

ZP/26/2021

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków oraz odcinka sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w miejscowości Rokitnica – ETAP IV cz. 1”

Ogłoszenie o przetargu
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert na postępowanie ZP-26-2021 r.
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert