ZP/29/2021

ZP/29/2021

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rotmanka, gmina Pruszcz Gdański”.

Ogłoszenie o przetargu
Dokumentacja projektowa
Formularze w wersji edytowalnej

Odpowiedź na pytanie potencjalnego wykonawcy
Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie