ZP/26/2022

ZP/26/2022

„Eksploatator” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na:

Wykonanie rekonstrukcji otworu studziennego nr 1 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych (pogłębienie otworu) w Łęgowie, gmina Pruszcz Gdański”.

Ogłoszenie (PDF)

Decyzja Marszałka Woj. Pomorskiego (PDF)

Projekt rekonstrukcji Łęgowo (PDF)

Przedłużenie terminu składania ofert do 14.12.2022r.

Zmiana treści Ogłoszenia i przedłużenie terminu składania ofert do 21 grudnia 2022

Unieważnienie postępowania ZP.26.2022