ZP/27/2022

ZP/27/2022

Data opublikowania:  28.12.2022r.

„Eksploatator” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na:

Wykonanie rekonstrukcji otworu studziennego nr 1 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych (pogłębienie otworu) w Łęgowie, gmina Pruszcz Gdański.

Ogłoszenie (PDF)

Unieważnienie postępowania ZP.27.2022