ZP/23/2022

ZP/23/2022

„Eksploatator” Sp. z o. o. zaprasza do składania wniosków o zaproszenie do negocjacji w postepowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na Świadczenie usług ochrony obiektu przy ul. Na Skarpie 9 w Straszynie.

Ogłoszenie ZP.23.2022

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej