ZP/11/2022

ZP/11/2022

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompowniami i przyłaczeniami w miejscowości Rokitnica – ETAP IV cz. 2″

Ogłoszenie ZP 11 2022

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.