ZP/10/2022

ZP/10/2022

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: Dostawę trzech zestawów agregatów prądotwórczych zainstalowanych na przyczepie jednoosiowej do miejscowości Rotmanka

Ogłoszenie

Odpowiedź na pytanie do przetargu ZP 10 2022

Informacja z otwarcia ofert ZP.10.2022

Informacja o wyborzej najkorzystniejszej oferty