ZP/9/2022

ZP/9/2022

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: Dostawę wodomierzy oraz modułów radiowych wraz z elementami armatury dla punktów pomiarowych na terenie Gminy Pruszcz Gdański

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadominie o wyborze oferty najkorzystniejszej