ZP/12/2022

ZP/12/2022

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przepompowniami i przyłączeniami w miejscowości Rokitnica –  ETAP IV cz. 4”

Ogłoszenie ZP 12 2022

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.