ZP/7/2022

ZP/7/2022

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz przepompowniami i przyłączami w miejscowości Rokitnica – ETAP IV cz. 2”.

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu ZP 7 2022