ZP/3/2022

ZP/3/2022

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rotmanka, gmina Pruszcz Gdański”.

Ogłoszenie + załączniki (nr 1-7)

Załącznik nr 8 – Decyzja pozwolenia na budowę

Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 10 – Projekt budowlany rozbudowy garażu

Odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców

Uaktualniony załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Odpowiedzi-na-pytania-ZP-3-2022 (13.04.2022)

Informacja z otwarcia ofert ZP_3_2022

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.