ZP/9/2021

ZP/9/2021

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa magistrali wodociągowej DN 250 PE ze Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejazdowo do m. Wiślinka, gmina Pruszcz Gdański”.

Ogłoszenie (PDF)
Załącznik 1 (PDF)
Załącznik 2 (PDF)
Załącznik 3 (PDF)
Załącznik 4 (PDF)
Załącznik 5 (PDF)
Załącznik 6 (PDF)
Załącznik 7 (PDF)
Załącznik 8 (PDF)
Załącznik 9 (PDF)

Zmana treści ogłoszenia (PDF)

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF)