ZP/6/2021

ZP/6/2021

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa magistrali wodociągowej DN 250 PE ze Stacji Uzdatniania Wody w m. Przejazdowo do m. Wiślinka, gmina Pruszcz Gdański”.

Zaproszenie (PDF)
Odpowiedzi na pytania do przetargu ZP/6/2021(PDF)
Informacja z otwarcia ofert(PDF)