ZP/4/2021

ZP/4/2021

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków sanitarnych wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej oraz zasilaniem i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, dz. nr 239/7   oraz 239/8 w m. Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański”.

Zaproszenie (PDF)

Załącznik 8 – zaświadczenie

Załącznik nr 9 – Dokumentacja

Odpowiedzi na pytania do przetargu ZP/4/2021

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF)