Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych w Eksploatator Sp. z o.o.