Krok 4: Wniosek o zawarcie Protokołu Charakterystyki Inwestycji