Ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za I półrocze 2023r.