ZP/20/2022

ZP/20/2022

„Eksploatator” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej w miejscowości Rokitnica w Drodze Słowackiego, Etap IV cz. 1, gmina Pruszcz Gdański”.

Ogłoszenie ZP.20.2022

załącznik nr 8

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej