ZP/12/2021

ZP/12/2021

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Straszyn, ulica Zwrotnikowa, Zachodnia i Kontynentalna, gmina Pruszcz Gdański”.

Ogłoszenie (PDF)
Załącznik nr 8 – zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu Eksploatator, Straszyn ZORZA_2 (PDF)
Załącznik nr 9 – Dokumentacja Projektowa
Odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert ZP-12

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej