Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 4/2021 z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie zasad wykupu przez „Eksploatator” Sp. z o. o. Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora