Terminy zgłaszania odczytów

Terminy zgłaszania odczytów

Terminy zgłaszania odczytów wodomierzy ogrodowych.

1 termin:

od 15 kwietnia do 30 kwietnia

2 termin:

od 15 czerwca do 30 czerwca

3 termin:

od 15 sierpnia do 31 sierpnia

4 termin:

od 15 października do 31 października

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że obecnie macie Państwo następujące możliwości podawania stanów wodomierzy, których odczytu nie dokonuje się drogą radiową oraz wodomierzy do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej – wodomierzy ogrodowych.


Drogą przekazu elektronicznego poprzez moduł e-BOK – preferowana forma zgłaszania

Kliknij aby się zalogować/zarejestrować

Posiadanie własnego konta w e-BOK pozwala na wgląd w dane dotyczące wystawionych faktur za świadczone usługi wod.–kan., zarejestrowanych płatności czy też zaewidencjonowanych odczytów wodomierzy. Zarejestrowany użytkownik e-BOK uzyskuje dodatkowo możliwość załatwienia niektórych spraw bez potrzeby osobistego kontaktu z naszą firmą. Oprócz podawania odczytu wskazań wodomierzy można zgłosić zmianę danych Klienta oraz uwagi dotyczącej świadczonych usług.

Drogą telefoniczną

numery tel. stacjonarnego

tel. (58) 682 88 28; 691 76 20; wew. 30

Na adres mailowy

odczyty@eksploatator.pl


Podając stan wodomierza należy wprowadzić tylko cyfry czarne (białe na czarnych polach), oznaczające pełne metry sześcienne, bez czerwonych cyfr (białych na czerwonych polach), oznaczających wartości dziesiętne, setne i tysięczne. Podanie odczytu nie jest równoznaczne z wystawieniem faktury, są one wystawiane zgodnie z cyklem rozliczeniowym.