Pomiar wody bezpowrotnie zużytej – informacje o montażu

Pomiar wody bezpowrotnie zużytej – informacje o montażu

Informujemy, że istnieje możliwość montażu dodatkowego podlicznika na ogród (dla odbiorców podłączonych do kanalizacji sanitarnej). Odbiorca montuje wodomierz na własny koszt i we własnym zakresie, lecz zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Dodatkowy wodomierz montuje się w celu odliczenia wody zużytej i nie wracającej w postaci ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej (podlewanie ogródka).
 • Wodomierz należy zamontować możliwie blisko zaworu czerpalnego wychodzącego na zewnątrz budynku od strony piwnicy.
 • Przed wodomierzem jak również i za musi być odcinek prostej o długości 25 cm.
 • Wodomierz należy wyposażyć w zawór odcinający z kurkiem spustowym montowanym przed wodomierzem.
 • Zawór oraz wodomierz montować o średnicy 1/2 cala.
 • Poza okresem wegetacji roślin wskazania na wodomierzu dodatkowym nie mogą ulegać zmianom.
 • Wodomierz dodatkowy musi być zamontowany wyłącznie za wodomierzem głównym.

Po zamontowaniu wodomierza należy telefonicznie zgłosić ten fakt Eksploatator Sp. z o. o.

Upoważniony pracownik spółki sprawdzi zgodność montażu z powyższymi wytycznymi, zaplombuje podlicznik i spisze aktualne stany wodomierzy – od tego momentu zużycie wody na ogród będzie rozliczane bez ścieków. Plombowanie wodomierza jest usługą płatną – 80 zł + 8 % VAT.

Przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika na ogród prosimy o przeanalizowanie kosztów związanych z montażem wodomierza oraz finalnych korzyści.

Ponadto informujemy, że wodomierz ten posiada 5 letni okres legalizacji, po upływie którego, należy dokonać na własny koszt jego wymiany i zgłosić do kontroli oraz oplombowania (usługa odpłatna).

Korzyści:

 • niższe faktury – zużycie z podlicznika będzie rozliczane według stawki za wodę,
 • dokładna kontrola ilości pobranej wody i odprowadzonych ścieków.

Koszty:

 • koszt zakupu wodomierza posiadającego legalizację,
 • koszt montażu wodomierza,
 • koszt odbioru technicznego i oplombowania wodomierza przez pracownika Spółki.