Tłocznia kanalizacji deszczowej w Borkowie (ul. Klasyczna)