ZP/15/2022

ZP/15/2022

Unieważnienie Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadań pn.:

  1. „Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych w m.Straszyn, gmina Pruszcz Gdański, dz. Nr 90/4”
  2. „Budowa zbiorników żelbetowych na ścieki sanitarne na terenie przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdański”, w zakresie realizacji zbiornika 6.1.”

Unieważnienie ZP_15_2022