Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 5/2022 z 20 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2021 z 26 stycznia 2021r. w sprawie zasad wykupu przez „Eksploatator” Sp. z o. o. Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora

Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 5/2022 z 20 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2021 z 26 stycznia 2021r. w sprawie zasad wykupu przez „Eksploatator” Sp. z o. o. Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora

Treść zarządzenia

Zał. 2 ceny wykupu 100mb sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Zał. 3 ceny wykupu uzbrojenia sieci