ZP/5/2022

ZP/5/2022

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz przepompowniami i przyłączami w miejscowości Rokitnica – ETAP IV cz. 3”.

Ogłoszenie

Odpowiedź zamawiającego na prośbę potencjalnego wykonawcy – zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert ZP_5_2022

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP 5 2022