ZP/18/2021

ZP/18/2021

Eksploatator Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego podprogowego na:: Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Usuwanie awarii sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i przyłączy wod.-kan. oraz wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański”

Ogłoszenie (PDF)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej