Krok 2: Wniosek o zawarcie umowy przejęcia istniejących urządzeń