ZP/18/2020

ZP/18/2020

ZP/18/2020 – Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański.

Eksploatator Sp. z o.o zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański”.

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)