Umowa o zaopatrzenie w wodę przy podłączeniu nieruchomości do nie przejętej na majątek Eksploatatora sieci wodociągowej